Természettudományi Kar

A ma tudománya, a jövő technológiája, szól karunk mottója, hiszen az itt végzettek a természettudományok és a technológia felgyorsult fejlődésére reagálva képesek helyt állni a termelési folyamatok kutatása, a sztochasztika, az operáció- és hálózatkutatás, az adattudomány, a kvantuminformáció-elmélet, az anyagtudomány és a fotonika, a környezetvédelem, az energetika és atomenergetika, az orvosi fizika, valamint a kognitív tudományok területén.

Az egyetemhez olyan Nobel-díjas tudósok kötődnek, mint Gábor Dénes, a holográfia feltalálója, Wigner Jenő, akit kvantummechanikai kutatásaiért tüntettek ki a díjjal, illetve Szilárd Leó, a láncreakció feltalálója. A karhoz köthető Kőnig Gyula, a halmazelmélet kutatója, valamint fia, Kőnig Dénes matematika professzor, az első gráfelméleti könyv szerzője. A kar jogelődjének professzora volt Zemplén Győző, illetve tanára volt Mátrainé Zemplén Jolán, Magyarország és a Műegyetem első női fizikaprofesszora. Az egyetemen végzett Julesz Béla neurológus és kísérleti pszichológus, az emberi látórendszer, mélységészlelés és alakfelismerés meghatározó kutatója.

A felfedező kutatásokkal foglalkozó matematikusok és kutatófizikusok mellett a karon olyan szakembereket képzünk, akikre a félvezetőipar, a digitális pénzügyek, a nanotechnológia, a kiberbiztonság, valamint az adattudomány technológiáit forradalmasító vállalatok támaszkodnak. Hazánk egyetlen oktatóreaktora az egyetemen működik, emellett a kar infrastruktúrájának része az extrém alacsony hőmérsékletek és nagy mágneses terek létrehozását lehetővé tevő laboratórium, illetve az azt kiszolgáló hélium visszagyűjtő- és cseppfolyósító rendszer. A kiváló kari eredményeket az elnyert Lendület pályázatok és diákjaink Tudományos Diákköri Konferenciákon, Új Nemzeti Kiválóság Programban, valamint Kooperatív Doktori Programban elért sikerei is jelzik.

Dr. Aszódi Attila, egyetemi tanár, dékán
A ma tudománya, a jövő technológiája

A kvantummechanika 1920-as évekbeli megalkotása tette lehetővé a közelmúlt technológiai és infokommunikációs forradalmát. A TTK kutatói mind az alapvető matematikai, fizikai elmélet kutatásán, mind a kísérleti megvalósításon (pl. szupravezető kvantum bitek, fotonikai eszközök) intenzíven dolgoznak.

További információért és érdekességekért a karról, látogasson el a BME Látogatóközpontba!

Science Camp
A természettudományos tábor középiskolások számára mutatja meg a fizika és a matematika sokszínűségét, illetve hasznosulásának területeit tudományos előadások, önálló műhelymunka, valamint külső helyszínek látogatása során.

Kontakt

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp 3., K épület – Mf 1-3.

Nyitvatartás: H-P 6:00-21:00, Sz-V Zárva